Welkom op onze website

Dialecten zijn een belangrijk bestanddeel van ons historisch en cultureel erfgoed. Het zou een groot verlies betekenen als men ze liet verdwijnen.

Zo dachten ook Pierre Straet, Jean Gerrekens en Jules Aldenhoff (foto rechts v.l.n.r.), toen ze op initiatief van laatstgenoemde voor de eerste keer samen kwamen en beslisten een woordenboek van hun dialect te schrijven.

Helaas heeft Jules Aldenhoff ons op 9 januari 2003 verlaten, net voor de laatste rechte lijn.

Het woordenboek is immers af en begin september 2003 bj de uitgeverij 'Grenz-Echo' verschenen. Bestellingen zijn. o.a. online mogelijk — zie pagina 'kopen'.

Deze website is niet enkel een voorstelling van ons werk — hoe we het aangepakt hebben, welke problemen en moeilijkheden we tegengekomen zijn, enz. — maar moet ook een actuele informatiebron worden voor alles wat met ons dialect te maken heeft.

Wij wensen u een aangename lectuur en verheugen ons over elke bestelling en/of reactie die we zullen ontvangen.

Het woordenboek-team
Facebook